Vianočný Koncert Liptovského múzea
7. 12. 2018 o 16.00 hod.
Liptovské múzeum v Ružomberku