Vianočný Koncert Liptovského múzea
13. 12. 2019 o 16.00 hod.
Liptovské múzeum v Ružomberku