Vianočné zvyky a tradície v Liptovskom múzeu (tlačová správa)

V Liptovskom múzeu v Ružomberku sa dňa 9.12.2015 konal jedenásty ročník vianočného kultúrno – výchovného podujatia pod názvom „Vianočné zvyky a tradície“. Na podujatí, tak ako po minulé roky, účinkovali deti z Detského folklórneho súboru Liptáčik“ pod vedením Mgr. Igora Littvu a učiteľky tanca Bc. Michaely Apolenárovej so sólistom FS Liptov Dominikom Fínikom. Program sprevádzala ľudová hudba folklórneho súboru Liptov s primášom Martinom Liptákom, DiS.art. – spolu so žiakmi SZUŠ Ľudového tanca a hudby.
V programe, ktorý sa pre novú skupinu návštevníkov opakoval každých 45 minút, sa zúčastnení oboznámili s ľudovými zvykmi v období adventu a Vianoc, s vinšmi, koledami a tanečnými kreáciami. Ba dokonca prišiel aj Mikuláš, ktorý obdaroval deti cukríkmi a inými sladkosťami.

Po programe mohli deti nielen vidieť, ale aj vyskúšať si niektoré ľudové remeslá – suché plstenie z vlny, tkanie na malých krosienkach, mohli si vyrobiť kožený náramok, sledovať odlievanie vianočných sviečok z vosku a pozorovať pri práci rezbára, drotárku, medovnikárku, či paličkárku pri zhotovovaní krehkej paličkovanej čipky. Na vianočnom podujatí – tak ako po iné roky – nesmela chýbať ani praktická ukážka pečenia vianočných oblátok, ktoré prezrádzala úžasná vôňa hneď pri vstupe do múzea.

Návštevníci si tu mohli zakúpiť rôzne vianočné výrobky a suveníry ostatných ľudových výrobcov (výrobky z drôtu, z papiera, z dreva, textilu, vyzdobené ikebany a vianočné dekorácie z prírodného materiálu, medovníky a iné).

Svoju tvorivú prácu prezentovali aj deti z Liečebno-výchovného sanatória v Ľubochni – doline, žiaci zo Špojenej školy-Špeciálnej základnej školy v Ružomberku a Ľubochni, žiaci zo ZŠ sv. Vincenta, SZUŠ DOTYK, ako aj klienti z Centra sociálnych služieb TROJLÍSTOK v Ružomberku. Svojimi výrobkami sa na podujatí prezentovali aj niektoré dámy, ktoré sa niekoľko rokov pravidelne každý pondelok v múzeu aktívne zúčastňujú tvorivého podujatia s názvom Múzeum pre seniorov.

Podujatie Vianočné zvyky a tradície bolo ďalším podujatím Liptovského múzea v Ružomberku, ktoré bolo zaradené do programu Ružomberského adventného kalendára 2015. Zúčastnili sa ho deti z materskej školy na Bystrickej ceste, a MŠ Malé Tatry . Taktiež žiaci zo ZŠ Ľubochňa, ZŠ Vyšný Kubín, ZŠ na Bystrickej ceste, ZŠ Dončova, ZŠ Zarevúca, žiaci z Diagnostického centra v Ružomberku, a študenti zo Spojenej školy S. Viatora 8, z Gymnázia Š. Moyzesa a z Gymnázia sv. Andreja, v Ružomberku a tiež klienti Centra sociálnych služieb – SENIRES.

Vianočného podujatia v Liptovskom múzeu sa zúčastnilo celkom 463 ľudí – z nich bolo 320 detí a 143 dospelých.