VIANOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE – 7.12.2023.

Vážení pedagógovia,
Liptovské múzeum v Ružomberku Vás a žiakov vašej školy pozýva 7.12.2023 na
kultúrno-výchovné podujatie VIANOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE, ktoré svojim
zameraním už 17. rok je primárne určené žiakom základných aj materských škôl, ako
aj návštevníkom z radov širokej verejnosti.
Počas dopoludnia diváci budú mať možnosť oboznámiť sa s ľudovými zvykmi vo
vianočnom období, ukážkami niektorých tradičných remesiel, dekorácii a
symbolických predmetov s vianočnou tematikou. V programe sa predstavia deti
z DFS Liptáčik.
V prípade záujmu prosíme školské skupiny  záväzne sa prihlásiť na tel. číslach
0907 847 232, 044/432 24 68, mailom na lubica.druskova.kvc@liptovskemuzeum.sk.
Z kapacitných dôvodov je potrebné objednať sa len na určitú  hodinu o 8:00, 9:00,
10:00, a 11:00 hod.
Tiež prosíme školy, ktoré sú na podujatie už prihlásené neoficiálne, aby záväzne
potvrdili svoju účasť (názov školy, počet žiakov, triedu a hodinu).
Ďakujeme. Tešíme sa na Vašu návštevu.
.
S pozdravom
Ľubica Drusková