Vianočné zvyky a tradície

Pomaly sa blíži advent a vianočné sviatky a s nimi aj náš tradičný  kultúrno-výchovný program pre žiakov a verejnosť – Vianočné zvyky a tradície, ktorý bude 7.12.2016 so začiatkom o 9.00 hodine. Jednotlivé vstupy plánujeme v 45 minútových intervaloch, na ktoré, v prípade záujmu, je potrebné sa vopred prihlásiť. Návštevníci tu uvidia vystúpenie DFS Liptáčik , pečenie vianočných oblátok, prezentáciu práce ľudových výrobcov a detí niektorých škôl či zariadení – prípadne na malom jarmočku. si od nich môžu zakúpiť nejakú drobnosť či suvenír.
Podujatie je zaradené do Ružomberského adventného kalendára 2016. Veríme, že Vás  ponuky našich vianočných programov zaujali a nájdete si čas pozrieť sa a podporiť účinkujúcich.
Tešíme sa na Vás.
(Microsoft Word - Plag341t -Viano350n351 zvyky a trad355cie