Vianočné nebo 2015 (tlačová správa)

Vo štvrtok 17.12.2015 sa v Liptovskom múzeu v Ružomberku konal piaty ročník vianočného kultúrneho programu troch generácií – detí, dospelých a seniorov, v ktorom sa predstavilo celkom 47 účinkujúcich.

Deti zo Spojenej školy – Špeciálnej základnej školy v Ružomberku predviedli scénku o čertovi a anjelovi – Ako sa ľudia polepšia cez Vianoce a detský zbor pod dirigentskou paličkou pani riaditeľky Mgr. Evky Baranovej a za hudobného doprovodu pani učiteľky Mgr. Kedroňovej a Mgr. Kudličkovej zaspieval 4 vianočné piesne.

Dospelí z TROJLÍSTKA – Centra sociálnych služieb v Ružomberku si za pomoci sociálnych pracovníčok a sociálnych terapeutiek – Mgr. Janky Sleziakovej, Mgr. Lýdie Graňákovej a Mgr Michaely Handákovej zaujímavý tanec mníšok z filmu Sestra v akcii a zaspievali koledy.

V záverečnej časti s koledami a pásmom Deduško s vnučkou cez Vianoce vystúpili seniori z LIKAVY – Centra sociálnych služieb v Likavke, pod vedením PhDr. Janky Kuffovej, PhD.

Predstavenie, ktoré bolo súčasťou série podujatí Ružomberský adventný kalendár 2015 sa nieslo v atmosfére blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku.