Vianočné nebo 2014 (tlačová správa, fotogaléria)

V utorok 16.12.2014 sa v Liptovskom múzeu v Ružomberku konal štvrtý ročník vianočného kultúrneho programu troch generácií – detí, dospelých a seniorov, v ktorom sa predstavilo celkom 47 účinkujúcich.

Deti zo Spojenej školy – Špeciálnej základnej školy v Ružomberku tu boli so scénkou o vetvičke imela, detský zbor pod dirigentskou paličkou pani riaditeľky Mgr. Evky Baranovej a za hudobného doprovodu pani učiteľky Mgr. Kedroňovej a Mgr. Kudličkovej zaspieval 3 vianočné piesne a malí vinšovníci predniesli vianočné vinše.

Dospelí z TROJLÍSTKA – Centra sociálnych služieb v Ružomberku si za pomoci sociálnych pracovníčok pripravili a predstavili sa divadielkom Vstávajte pastieri.

V záverečnej časti vystúpili seniori z LIKAVY – Centra sociálnych služieb v Likavke, pod vedením PhDr. Janky Kuffovej, PhD.. Predstavenie, ktoré bolo súčasťou série podujatí Ružomberský adventný kalendár 2014 sa nieslo v atmosfére blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku.

[wzslider autoplay=“true“]