Veľkonočné zvyky a tradície v Liptovskom múzeu

Liptovské múzeum v Ružomberku zrealizovalo 16.3.2016 už po 12. krát kultúrno-vzdelávacie podujatie „Veľkonočné zvyky a tradície“, ktoré svojim zameraním, tak ako po iné roky, bolo primárne určené žiakom základných škôl. Aj v tomto roku sa ho zúčastnili žiaci z okolitých dedín – ZŠ s MŠ z Likavky, ZŠ z Ľubochne, ZŠ Biely Potok. Z ružomberských škôl podujatie navštívili – MŠ sv. Lujzy, MŠ Malé Tatry, ZŠ a MŠ na Bystrickej ceste, ZŠ Dončova, ZŠ sv. Vincenta, Špeciálna ZŠ, ZŠ Zarevúca a Spojená škola S. Viatora.

Už niekoľko rokov pravidelne navštevujú podujatie aj klienti TROJLÍSTKA – Centra sociálnych služieb v Ružomberku, ale aj jednotliví návštevníci z radov širokej verejnosti.

V úvode programu Mgr. Igor Littva, porozprával o jarných ľudových zvykoch.

V pásme „Vynášanie Moreny“ sa návštevníkom 4 krát už tradične predstavili deti z Detského folklórneho súboru Liptáčik a SZUŠ ľudového tanca a hudby pod vedením vedúceho súboru a riaditeľa Mgr. Littvu a pani učiteľky Bc. Michaely Apolenárovej s detskou ľudovou hudbou Folklórneho súboru Liptov z Ružomberka s primášom Martinom Liptákom. Známe aj neznáme melódie zaspievali dievčatá a zahral heligónkár a píšťalkári, ktoré s nimi nacvičili učitelia – Mgr. Vladimír Struhár a Mgr. Mária Lofajová. Súbor účinkoval v 45 minútových intervaloch a tak celý program mali možnosť vidieť všetci návštevníci tohto podujatia.

Počas celého dopoludnia návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s niektorými ľudovými remeslami a prezrieť si výrobky ľudových výrobcov s veľkonočnou tematikou a praktické ukážky drôtovania, zdobenia medovníkov a vajíčok rôznymi technikami – (opletané, háčkované, servítkované, voskované, drôtované, olepované, batikované,…), tiež prípravu veľkonočných symbolických predmetov a suvenírov z papiera, textilu, moosgummi a iných netradičných materiálov.

Pri vyrezávaní rozličných úžitkových predmetov z dreva videli pri práci rezbára, ku ktorému sa pridali aj dvaja žiaci zo ZŠ v Černovej – Jožko Prančík a Ondrej Papčo.

Mohli tiež sledovať pečenie slaných oblátok, paličkovanie, drôtovanie, výrobu veĺkonočných suvenírov z moosgummi a iných netradičných materiálov Popri tom si deti mohli vyskúšať tkanie na malých krosienkach alebo cukrovou polevou ozdobiť medovník.

Svojimi výrobkami a zručnosťou sa na podujatí prezentovali aj klienti CSS – TROJLÍSTOK sv. Anny 4, seniorky, ktoré sa pravidelne už 6 rokov zúčastňujú na tvorivých dielňach z cyklu Múzeum pre seniorov, zapojili sa tiež žiaci zo Spojenej školy- Špeciálnej základnej školy v Ružomberku a Súkromnej základnej umeleckej školy DOTYK Ružomberku.

Podujatia Veľkonočné zvyky a tradície v Liptovskom múzeu sa zúčastnilo celkom 559 osôb, z ktorých bolo 457 detí a 102 dospelých. V programe účinkovalo 64 ľudí.

Foto: archív múzea