Veľkonočné zvyky
a tradície 3.4.2020 Múzeum čierny orol Liptovský Mikuláš

Srdečne Vás pozývame na podujatie Veľkonočné zvyky a tradície do NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. Podujatie je spojené s ukážkami ľudových remesiel a je určené pre školy aj širokú verejnosť. Dátum konania: 3. 4. 2020 v čase od 08:00 – 15:00 hod. Vstupné je 0,50 Eur. Tešíme sa na Vás.