Veľkonočné zvyky a tradície 2015 (tlačová správa, fotogaléria)

Liptovské múzeum v Ružomberku zrealizovalo 25. marca 2015 už po 11. krát kultúrno-vzdelávacie podujatie „Veľkonočné zvyky a tradície“, ktoré svojim zameraním, tak ako po iné roky, bolo primárne určené žiakom základných škôl. Aj v tomto roku sa ho zúčastnili žiaci z okolitých dedín – ZŠ s MŠ z Likavky, ZŠ z Ludrovej, ZŠ z Lúčok a ZŠ z Liptovskej Osady. Z ružomberských škôl podujatie navštívili – ZŠ Sládkovičova, ZŠ Zarevúca, ZŠ a MŠ na Bystrickej ceste, Spojená škola S. Viatora a Gymnázium Š. Moyzesa.

Už niekoľko rokov pravidelne navštevujú podujatie aj klienti TROJLÍSTKA – Centra sociálnych služieb v Ružomberku, ale aj jednotliví návštevníci z radov širokej verejnosti. V úvode programu Mgr. Igor Littva, porozprával o jarných ľudových zvykoch. V pásme „Vynášanie Moreny“ sa návštevníkom 6 krát už tradične predstavili deti z Detského folklórneho súboru Liptáčik a SZUŠ ľudového tanca a hudby pod vedením Mgr. Littvu a pani učiteľky Bc. Michaely Apolenárovej s detskou ľudovou hudbou Folklórneho súboru Liptov z Ružomberka s primášom Martinom Liptákom. Známe melódie zaspievali dievčatá a zahrali heligónkári a píšťalkári, ktoré s nimi nacvičili učitelia – Mgr. Vladimír Struhár a Mgr. Mária Lofajová. Súbor účinkoval v pol hodinových intervaloch a tak celý program mali možnosť vidieť všetci návštevníci tohto podujatia.

Počas celého dopoludnia si návštevníci mohli prezrieť výrobky ľudových výrobcov s veľkonočnou tematikou a praktické ukážky drôtovania, zdobenia medovníkov a vajíčok rôznymi technikami – (servítkovanie, voskovanie, drôtovanie, olepovanie, batikovanie,…), a tiež prípravu veľkonočných symbolických predmetov a suvenírov z papiera, textilu, moosgummi a iných netradičných materiálov. Návštevníci sa mali možnosť oboznámiť s niektorými ľudovými remeslami. Videli pri práci rezbárov pri vyrezávaní rôznych úžitkových predmetov z dreva, paličkárku pri zhotovovaní paličkovanej čipky, košikárky s krásnymi pedigovými košíkmi pri pletení veľkonočných vŕbových korbáčov. Deti mohli vidieť pletenie z papiera, suché plstenie a tkanie na malých krosienkach, ktoré si mohli aj vyskúšať.

Svojimi výrobkami a zručnosťou sa na podujatí prezentovali aj klienti CSS – TROJLÍSTOK sv. Anny 4, žiaci zo ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku a seniorky, ktoré sa pravidelne už 5 rokov zúčastňujú na tvorivých dielňach z cyklu Múzeum pre seniorov.

Podujatia Veľkonočné zvyky a tradície v Liptovskom múzeu sa zúčastnilo celkom 606 osôb, z ktorých bolo 528 detí a 78 dospelých. V programe účinkovalo 55 ľudí.

[wzslider autoplay=“true“]