Veľkonočné zvyky a tradície 2014

Liptovské múzeum v Ružomberku zrealizovalo 9.4.2014 už po 10. krát kultúrno-vzdelávacie podujatie „Veľkonočné zvyky a tradície“, ktoré svojim zameraním, tak ako po iné roky, bolo primárne určené žiakom základných škôl. Aj v tomto roku sa ho zúčastnili žiaci z okolitých dedín – ZŠ s MŠ z Likavky, ZŠ z Liptovských Revúc, ZŠ zo Stankovian, ZŠ z Komjatnej a ZŠ z Ľubochne. Z ružomberských škôl podujatie navštívili – MŠ Moyzesa, MŠ sv. Lujzy, Spojená škola-ŠZŠ, ZŠ sv. Vincenta, ZŚ Sládkovičova, ZŠ a MŠ na Bystrickej ceste.

Už niekoľko rokov pravidelne navštevujú podujatie aj klienti TROJLÍSTKA – Centra sociálnych služieb v Ružomberku, ale aj jednotliví návštevníci z radov širokej verejnosti.

V úvode programu pani Anna Kolkusová, pracovníčka LMR – Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku porozprávala o jarných ľudových zvykoch a magických prostriedkoch.

Po nej v pásme „Vynášanie Moreny“ sa už tradične predstavili deti z Detského folklórneho súboru Liptáčik a SZUŠ ľudového tanca a hudby pod vedením pani učiteľky Bc. Michaely Apolenárovej s ľudovou hudbou Folklórneho súboru Liptov z Ružomberka so svojím primášom Martinom Liptákom. Známe melódie na píšťalkách zahrali píšťalkári pod vedením pána učiteľa Mgr. Vladimíra Struhára. Súbor účinkoval v hodinových intervaloch a tak celý program mali možnosť vidieť všetci návštevníci tohto podujatia.

Počas celého dopoludnia si návštevníci mohli prezrieť výrobky ľudových výrobcov s veľkonočnou tematikou a praktické ukážky zdobenia medovníkov, veľkonočných symbolických predmetov a vajíčok rôznymi technikami – (servítková, voskovanie, drôtovanie, olepovanie, batikovanie, pedigovanie, richelieu,…), či odlievanie veľkonočných sviečok.

Návštevníci sa mali možnosť oboznámiť s niektorými tradičnými ľudovými remeslami. Videli pri práci rezbárov pri vyrezávaní rôznych úžitkových predmetov z dreva, paličkárku pri zhotovovaní paličkovanej čipky , košikárky s krásnymi pedigovými košíkmi pri pletení veľkonočných vajíčok a veĺkonočných vŕbových korbáčov.

Svojimi výrobkami a zručnosťou sa na podujatí prezentovali aj klienti CSS – TROJLÍSTOK sv. Anny 4 a žiaci zo ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku.

Podujatie Veľkonočné zvyky a tradície v Liptovskom múzeu videlo celkom 363 návštevníkov, z nich bolo 317 detí a 46 dospelých. V programe účinkovalo 46 ľudí.

[wzslider autoplay=“true“]