Včelárska nedeľa 2016

Už po 24-krát sa v Múzeu liptovskej dediny stretnú včelári z Liptova i iných kútov Slovenska na podujatí, ktoré je venované včelárstvu.

Včelárstvo prešlo dlhodobým vývojom, od vyhľadávania a zberu medu divo žijúcich včiel cez brtníctvo až k novodobému včeláreniu založenému na serióznom výskume a chove včiel. Včelári starajúci sa o svoje včelstvá, neustále obohacujú svoje poznatky získané či už rodinnými tradíciami z pokolenia na pokolenie alebo vlastnými skúsenosťami o nové vedomosti, v snahe udržať a pozdvihnúť túto ušľachtilú prácu. Aj vďaka nim môžeme i my pozorovať včielky v prírode, dať si ráno chlebík s medom, či pri kávičke vychutnať si medový koláčik.

Programom Včelárska nedeľa chceme vzdať hold včelárom, ich výnimočnej a pre nás neoceniteľnej práci. Uvedomíme si to, ak si pripomenieme slová vedátora Alberta Einsteina „Ak by zmizli včely na zemi, zostanú ľuďom len štyri roky života“.

vcelarska-nedela-2016