Vzdelávací program – V znamení sv. Huberta 8. 11. 2018

Názov podujatia :      V ZNAMENÍ SV. HUBERTA Vzdelávací program pre MŠ a ZŠ
Usporiadateľ:            Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :     8.11 2018       od 8.00 – 14.00 hod
Vstupy:                       o 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 a 13.00 hod.
Miesto konania:        Liptovské múzeum v Ružomberku

 Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pripravilo pre žiakov základných škôl, školských klubov detí a materských škôl  vzdelávací program V znamení sv. Huberta, ktorý sa bude realizovať   8. novembra 2018 v dopoludňajších hodinách. Jednotlivé vstupy, na ktoré je potrebné vopred sa prihlásiť, budú každú hodinu – so začiatkom o 8.00 hod. Posledný vstup je o 13.00 hodine. Vstupné na programové podujatie je 0,50€.

Preto ak máte záujem so žiakmi absolvovať  príjemnú, veselú, dobrodružnú a poučnú hodinu poľovníckeho dejepisu, kde budete spoznávať podoby lovu v stredoveku, vypočujete si dávne poľovnícke povesti z Liptova a stretnete sa naživo s kráľom Matejom Korvínom – vychýreným milovníkom lovu a poľovačiek, ktorý si zamiloval rozľahlé revíry našich hôr a prežil v nich nejedno dobrodružstvo, príďte do Liptovského múzea  v Ružomberku.

Všetci budete srdečne vítaní.