V tej liptovskej stolici – Nedeľa rodákov 2016

V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline sa dňa 17. júla 2016 uskutoční program Nedeľa rodákov. Prvá časť podujatia bude venovaná spomienke na liptovských pltníkov, ktorí v minulosti splavovali vody Váhu. Vážska pltnica bola významným obchodným diaľkovým vodným transferom s východiskovým uzlom v Liptovskom Hrádku. Miestami zradné vody Váhu neraz vyskúšali šikovnosť, zručnosť a um liptovských pltníkov.

Pltníctvo ako zamestnanie zaniklo, no nezanikli spomienky na pltníkov. Sú živé v ľudových piesňach, tancoch, hrách. My si na nich zaspomíname v pltníckych prekáračkách, ktoré si pre Vás pripravili členovia MADOS pri Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.

Druhá časť programu je venovaná hasičským zborom. Predstavíme Vám jeden z najstarších hasičských zborov horného Liptova, stanete sa účastníkmi netradičnej súťaže hasičských družstiev O richtársku palicu, v plnej kráse uvidíte dobovú i modernú hasičskú techniku. Do nálady bude vyhrávať Hrádocká kapela. Tešíme sa na Vás.

nr-2016