UCTIME SI STAROBU

Mesiac október sa nesie v znamení úcty k starším ľuďom. Preto Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) organizuje aj tento mesiac (15. 10. a 29. 10. 2012) pre našich skôr narodených spoluobčanov cyklus pravidelných neformálnych tvorivých stretnutí pri šálke čaju.

V dňoch 15. – 19. októbra 2012 bude v Liptovskom múzeu v Ružomberku prebiehať podujatie „UCTIME SI STAROBU“, ktorého súčasťou bude okrem tvorivej dielne aj prehliadka expozícií a 45. ročníka Medzinárodného salónu umeleckej fotografie „FOTOFORUM RUŽOMBEROK 2012“. Pozvaní sú všetci seniori, klienti zariadení sociálnych služieb a ostatní záujemcovia.

V utorok 16.10. 2012 v rámci podujatia Uctime si starobu navštívili Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ) klienti LIKAVY – Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov v Likavke. Najskôr si prezreli výstavu FOTOFORUM a jednotlivé expozície múzea a potom na tvorivej dielni si precvičovali jemnú motoriku, kde si z krepového papiera zhotovovali ihličnatú halúzku.

Obidve zariadenia pokračujú v započatej celoročnej spolupráci nielen tak, že mobilní klienti navštívia múzeum, ale múzeum, respektíve pracovníci múzea aspoň jeden krát mesačne navštívia imobilných klientov priamo v ich domácom prostredí, kde im na každom stretnutí pomocou multimediálnej prezentácie predstavia jednu z expozícií a spoločne zhotovujú drobné predmety na tvorivej dielni.

[wzslider autoplay=“true“ lightbox=“true“]

Uctime si starobu 2012Tvorenie z papiera -2012