Uctime si starobu – 23.-30.10. 2019

Liptovské múzeum v Ružomberku aj v tomto roku pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravilo pre seniorov , kluby dôchodcov a pre klientov centier sociálnych služieb podujatie Uctime si starobu, ktorého súčasťou je prehliadka Medzinárodného salóna fotografií FOTOFORUM 2019 a expozícií LMR so sprievodným výkladom, ako aj tvorivá dielňa zameraná na jemnú motoriku zúčastnených, ktorú si záujemcovia môžu vopred dohodnúť podľa aktuálnej ponuky.

Vstupné na podujatie je 0,50€/os a je potrebné sa naň vopred objednať.