Tvorivé dielne v TROJLÍSTKU

V stredu 19.3.2014 navštívili pracovníčky Liptovského múzea v Ružomberku TROJLÍSTOK – Centrum sociálnych služieb, kde s klientkami a sociálnymi pracovníčkami zariadenia v rámci tvorivej dielne a precvičovania si jemnej motoriky zhotovovali netradičného vatového veľkonočného barančeka.

Pravidelné návštevy pracovníkov múzea do zariadení sociálnych služieb v Ružomberku (LIKAVA CSS, TROJLÍSTOK – CSS Riadok 8 a CSS sv. Anny 4) pokračujú už štvrtý rok. Formou rôznych prednášok, multimediálnych prezentácií a tvorivých dielní chcú expozície múzea a jeho aktivity priblížiť j tým, ktorí zo zdravotných, či iných dôvodov nemajú možnosť ich vidieť osobne.

[wzslider autoplay=“true“]