Tvorivá dielňa v CSS Trojlístok

Vo štvrtok 6.8.2015 dve pracovníčky Liptovského múzea v Ružomberku pripravili a zrealizovali tvorivú dielňu pre klientov Centra sociálnych služieb TROJLÍISTOK – (na Riadku 8).

Tu, vo svojom domácom prostredí aj za prítomnosti sociálnych pracovníčok klienti zmysluplne využívali svoj voľný čas. Pri recyklovaní prázdnych plechoviek pracovali s papierom, špagátom, vlnou a kožou a precvičovali si tak jemnú motoriku.
Výsledkom ich práce boli zaujímavé „ceruzkovníky“ či kožené šperky.

Liptovské múzeum spolupracuje so zariadeniami sociálnych služieb pri rôznych podujatiach a výstavách. Okrem toho pracovníčky múzea už niekoľko rokov pravidelne prichádzajú za klientmi viacerých zariadení sociálnych služieb v Ružomberku, aby tak aj seniorom, imobilným a hendikepovaným klientom sprístupnili a priblížili expozície múzea formou multimediálnych prezentácií, či pripravili a zorganizovali pre nich tvorivé dielne.

[wzslider autoplay=“true“]

Foto: archív múzea, Recy veci v CSS Trojlístok 6.8.2015