Tvorivá dielňa s klientmi TROJLÍSTKA-CSS v Ružomberku

Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) sa svojimi podujatiami a službami snaží priblížiť nielen žiakom a širokej verejnosti, ale aj spoluobčanom žijúcim v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí pre svoj vek, fyzické či zdravotné obmedzenie alebo iné príčiny nemôžu návštevu múzea absolvovať. Jedným z riešení je aj pravidelná návšteva obyvateľov takýchto zariadení pracovníkmi múzea a následná realizácia rôznych náučných a tvorivých aktivít.
V stredu 7.11.2012 už po štvrtý krát v tomto roku prišli pracovníčky Liptovského múzea v Ružomberku medzi klientov do zariadenia TROJLÍSTOK – Centrum sociálnych služieb v Ružomberku, kde na domácej pôde pripravili pre nich predvianočnú tvorivú dielňu. Seniorky aj sociálne pracovníčky so študentkami sociálnej práce si vyrábali vianočnú vetvičku z krepového papiera. Pri zhotovovaní ihličia si klientky okrem precvičovania jemnej motoriky zaspomínali aj na zážitky zo svojej mladosti a na svojich príbuzných.
Podobné stretnutia sa u zúčastnených stretávajú s pozitívnym ohlasom.