Tlačová správa – „Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku“

„Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku“.

Tlačová správa.

Koncom októbra, 27.10., sa v Liptovskom múzeu v Ružomberku konala konferencia archeológov  „ Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku“. Konferenciu z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia a spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj. Gestorom konferencie bol Žilinský samosprávny kraj a Banskobystrický samosprávny kraj.

V bohatom programe odzneli príspevky archeológov z múzeí stredného Slovenska, Krajských pamiatkových úradov SR, Archeologického ústavu SAV a súkromných spoločností. Liptovské múzeum v Ružomberku prezentovalo výsledky tohtoročného bádania na významnej archeologickej  lokalite  NKP Rohačka, kde výskum na vedecké a dokumentačné účely úspešne vedie už tretí rok.

Konferencia bola organizovaná spolu s  Gemersko-malohonstkým múzeom v Rimavskej Sobote, Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a Kysuckým múzeom v Čadci.

O úspešnom výsledku stretnutia stredoslovenských archeológov okrem vysokej účasti a podpore, svedčí aj vôľa a chuť zúčastnených v stretnutiach každoročne pokračovať.