Tkanie v Trojlístku

Liptovské múzeum v Ružomberku sa svojimi podujatiami snaží priblížiť ako školám, tak aj širokej verejnosti. Svoje aktivity a ich realizáciu pravidelne už šesť rokov ponúka seniorom a všetkým záujemcom v rámci takzvaných kreatívnych pondelkov v múzeu, ale aj hendikepovaným dospelým a seniorom v domovoch dôchodcov či iných centrách sociálnych služieb – a to v ich domácom prostredí.

Nakoľko mnohí klienti týchto zariadení zo zdravotných alebo iných dôvodov nemajú možnosť na vlastné oči vidieť jednotlivé expozície a výstavy, či zúčastniť sa tvorivých dielní v múzeu, bola im ponúknutá možnosť vidieť tieto expozície a vypočuť si rôzne prednášky priamo v ich zariadení – formou multimediálnej prezentácie a následnej tvorivej dielne , pod vedením pracovníčok Liptovského múzea. Túto ponuku spolupráce s múzeom prijalo najskôr CSS LIKAVA a následne už niekoľko rokov ju využíva aj CSS Trojlístok so svojimi zariadeniami na Ulici sv. Anny 4, a na Riadku 8 .

V utorok 23.2.2016 tak, ako pravidelne po minulé roky, opäť navštívili dve pracovníčky Liptovského múzea v Ružomberku Centrum sociálnych služieb TROJLÍSTOK – kde so seniorkami a sociálnymi pracovníčkami zariadenia v rámci tvorivej dielne a precvičovania si jemnej motoriky tkali na malých krosienkach a rámikoch. Výsledným produktom boli vlastnoručne utkané malé koberčeky- resp. podložky pod tanier, či šálku, ktoré svojim majiteľkám urobili veľkú radosť.

td-css-tkanie-2016

td-css-vencek-2016

Foto: archív múzea