Tkáčska nedeľa – rozlúčka s prázdninami

Posledná augustová nedeľa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline bude zameraná na jeden z najstarších spôsobov zhotovovania textilu – tkanie. Takzvané polotkanie bolo známe už v neolite. Tak ako mnoho iných domáckych a remeselníckych prác aj tkanie prešlo určitým vývojom, zdokonaľovaním pracovného náradia, spôsobu tkania, vytvorením rôznorodosti techník, motívov, farebnosti i kompozičných prvkov.

Týmto programom Vám chceme priblížiť spracovávanie rastlinných vlákien ľanu, z ktorých ľudia na dedine zdĺhavou, namáhavou prácou počas celého roka získavali nite, tkaniny, ktoré častokrát nevyužívali len pre svoje potreby, ale stávali sa aj zdrojom ich zárobku.

Tkáčska nedeľa je ponukou pre Vás milí návštevníci, vidieť i vyskúšať si mnohé z týchto prác, či už trepanie, česanie ľanu, pradenie nití na kolovrátku, tkanie na krosnách, krosienkach i kartičkách. Pre rodičov s deťmi sú pripravené zaujímavé súťaže, tvorivé dielne.

Záver programu bude patriť FS Liptov z Ružomberka, ktorý svojou kvalitou, pestrosťou repertoáru zaujme každého z Vás.

tkacska-nedela