„Tak veľa remesiel“…

V pondelok 9.5.2016 sme v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku privítali našich predškolákov z Materskej školy Belanská Liptovský Hrádok.
Po dohode s pani učiteľkami sme pre deti – „sovičky“ – pripravili vzdelávací program, ktorého cieľom bolo v expozícii ovčiarstva zamerať sa na remeslá, ktoré síce neboli pre salašníctvo a ovčiarstvo prvoradé, ale boli jeho neodmysliteľnou súčasťou.

Bolo to veľmi zaujímavé, pretože takmer v každej výstavnej kóji expozície sme objavili: rezbárstvo, kováčstvo, krajčírstvo, tkáčstvo, výšivkárstvo, košikárstvo, výrobu zvoncov a hudobných nástrojov a mnoho – mnoho iných remesiel.
Takmer po dvoch hodinách výučby hravou formou, sme si všetko ešte preopakovali a bola aj domáca úloha. Do pripravenej omaľovánky si detičky mali doma spolu s rodičmi vypracovať zadané úlohy.

Bol to veľmi dobrý spôsob, ako deťom Liptova podať a priniesť vo forme hovoreného slova to krásne dedičstvo našich predkov. Túžime po tom, aby deti nášho regiónu boli oboznámené s tradíciami, ktoré by mali v nich zostať živé.
Zároveň sme ich pozvali na Remeselnícky dvor dňa 9.6.2016 v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok, na ktorom deti uvidia spomínané remeslá naživo.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle.