Svet modelárov 2014

Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých priaznivcov a fanúšikov leteckých, lodných, železničných modelov a modelov vojenskej techniky na tradičnú výročnú výstavu organizovanú v spolupráci s Klubom leteckých modelárov Ružomberok. Výstava je prístupná návštevníckej verejnosti od 8. novembra 2014.

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená výstava sa tradične teší veľkému záujmu návštevníckej verejnosti a zároveň sa začína obdobie zimnej prevádzky, počas ktorého sú stále expozície a výstavy v hlavnej budove múzea v Ružomberku počas sobôt a nedieľ prístupné len pre vopred ohlásené organizované skupiny, Liptovské múzeum v Ružomberku upravuje režim zimnej prevádzky nasledovným spôsobom:

  • počas pracovných dní (pondelok – piatok) je výstava Svet modelárov i stále expozície a ďalšie výstavné podujatia prístupná počas riadnych návštevných hodín (8.00 – 16.00; posledný vstup do stálych expozícií o 15:00; vzhľadom na rozsah modelárskej výstavy odporúčame záujemcom prísť v dostatočnom časovom predstihu pred 16.00)
  • Počas víkendových dní 15. – 17. 11. 2014 (sobota – nedeľa – pondelok) je výstava Svet modelárov 2014 prístupná v čase 10.00 – 16.00. Jej sprístupnenie počas nasledujúcich víkendov závisí od záujmu návštevníckej verejnosti, preto Vás pozývame využiť príležitosť na jej prehliadku aj počas druhého novembrového víkendu. O prípadnom predĺžení návštevníckej prevádzky počas ďalších sobôt a nedieľ (22. – 23. 11. 2014, 29. – 30. 11. 2014 a 6. – 7. 12. 2014) Vás bude Liptovské múzeum v Ružomberku včas informovať.
  • Vo víkendových dňoch budú stále expozície a ostatné výstavné podujatia v Liptovskom múzeu uzatvorené (s výnimkou 2 – 3 dni vopred nahlásených väčších organizovaných skupín návštevníkov).

Spolu so spoluorganizátormi, autormi a vystavovateľmi modelov, ružomberskými modelármi, sa tešíme na Vašu návštevu a prajeme Vám príjemný zážitok z jej prehliadky. Zároveň Vás počas návštevy výstavy prosíme o maximálnu ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov službukonajúceho personálu, keďže všetky vystavené exponáty sú krehké a je v nich zhmotnené nadšenie, majstrovstvo a veľké množstvo voľného času i finančných prostriedkov ich tvorcov.

svet-modelarov-2014-plagat