Švábkovie slávnosti

Švábka je už vykopaná, poďme sláviť! V Múzeu liptovskej dediny chystáme na nedeľu 21. septembra podujatie, ktoré švábku predstaví v kuchyni, pri tvorivých dielňach, v súťažiach a tiež na výstave odrôd zemiakov.

svabkovie-slavnosti-2014