STREDNÝ LIPTOV V PREMENÁCH ČASU Liptovské múzeum v Ružomberku