Starostlivosť o človeka s Alzheimerovou chorobou

Liptovské múzeum v Ružomberku a Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce Vás pozývajú na prednášku doc. PhDr. Ireny Kamanovej, PhD. – Starostlivosť o človeka s Alzheimerovou chorobou.

Prednáška s multimediálnou prezentáciou je ďalšou zo série preventívnych aktivít Liptovského múzea a je určená nielen seniorom, ale všetkým, ktorí majú záujem bližšie sa zoznámiť s touto problematikou. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku 26.11.2012 o 9.00 hod.

Všetci sú srdečne vítaní.

Starostlivosť o človeka s Alzheimerovou chorobou - plagát