S deťmi za Keltmi – vzdelávací program, 21. – 22. 6. 2017

Pozývame Vás na kultúrno-vzdelávacie podujatie S deťmi za Keltmi.

Príďte sa na Havránok pozrieť ako Kelti bývali, ako pripravovali jedlo a čo jedli. Zistíte, aká bola móda a aké módne trendy Kelti na Liptov priniesli, ako vyzerala keltská domácnosť, či  ako sa vysporiadali s nepriazňou počasia.

Zistite, prečo bol Havránok dôležitý pre Keltov, Germánov, Slovanov i stredovekých zemepánov. Program skončí predstavením života na stredovekom hrádku.

Každodenný život v dobe laténskej, na stredovekom hrádku, náboženské rituály, pranie vlny, plstenie a tkanie, práca s hlinou, rekonštrukcia dobových remeselných techník.

Na jednotlivé vstupy o 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 je u organizovaných skupín a školských tried potrebné sa vopred prihlásiť.

S ohľadom na aktuálne pravidlá platby kultúrnym poukazom upozorňujeme návštevníkov, že za jednu oprávnenú osobu je možné prijať iba jeden kultúrny poukaz v hodnote 1 €, zostávajúcu časť sumy je potrebné doplatiť v hotovosti. Pre pedagogický sprievod platí vstupné v zmysle platného cenníka zverejneného na webovej stránke Liptovského múzea v Ružomberku.
keltiweb