S deťmi za Keltmi 2016

Liptovské múzeum v Ružomberku Vás opäť pozýva na júnové stretnutie s dávnovekou históriou na Havránku – kultúrno-vzdelávací program pre školy „S deťmi za Keltmi“. Opäť Vás čakajú staré remeslá, tajomstvá keltskej svätyne i stredoveký hrádok…

deti-kelti-2016-jun