S deťmi za Keltmi

Liptovské múzeum v Ružomberku Vás opäť pozýva na septembrové stretnutie s dávnovekou históriou na Havránku – kultúrno-vzdelávací program pre školy “S deťmi za Keltmi”. Opäť Vás čakajú staré remeslá, tajomstvá keltskej svätyne i stredoveký hrádok…

deti-kelti-2016-september-edit