S deťmi za Keltmi 16. – 18. 9. 2015

Oznamujeme záujemcom, že s ohľadom na nízky počet prihlásených skupín, sa podujatie s Deťmi za Keltmi bude konať iba 16. septembra 2015. Za pochopenie ďakujeme.

Liptovské múzeum v Ružomberku pripravilo v tomto roku po druhýkrát výchovno-vzdelávacie podujatie, ktoré má školskej mládeži priblížiť život obyvateľov osád pod Havránkom v dobe laténskej.

Pripravené sú ukážky remeselníckych techník spracovania vlny a hliny, tradičné prinášanie obetí v keltskej svätyni a predstavenie dobových zbraní na stredovekom hrádku. Vo fáze prípravných rokovaní sú ukážky stredovekých techník karetkovania (16. – 18. 9.) a výroby krúžkov na drôtené košele (16. a 18. 9.)

Novým prvkom v programovej ponuke je tohto roku možnosť navštíviť aj sedliacku usadlosť – dvor v Bukovine, kde sa žiaci stretnú s ukážkami paličkovania, vyšívania a pletenia košíkov z recyklovaného papiera a v dňoch 16. – 17. 9. aj s ukážkou práce kováča. Jednotlivé pracovné postupy a techniky si budú môcť aj prakticky vyskúšať.

Návšteva sedliackeho dvora v Bukovine je zahrnutá v bežnej cene programového podujatia (3 € dospelí, 2 € žiaci a študenti), možnosť platby kultúrnymi poukazmi je aj v tomto roku zachovaná.

Na programové podujatie je potrebné objednať sa vopred na kontaktnej adrese Liptovského múzea v Ružomberku – uzávierka prihlášok je v piatok 11. 9. o 12.00 (v odôvodnených špecifických prípadoch je možné zaradenie do voľného termínu aj neskôr). Z dôvodu vyhnutia sa kolízii viacerých skupín školskej mládeže v rovnakom čase odporúčame navštíviť vopred Archeologické múzeum v prírode NKP Liptovská Mara – Havránok a potom pokračovať do Bukoviny, nie opačne.

V prípade nepriaznivého počasia sa celý program presúva do areálu sedliackej usadlosti v Bukovine. Preto je potrebné v prípade záujmu o návštevu podujatia počítať aj s „mokrým variantom“ a zabezpečiť si dopravu, keďže prístupnosť usadlosti v Bukovine je v porovnaní s archeologickým skanzenom na Havránku komplikovanejšia a náročnejšia. O zmene miesta konania akcie Vás budeme včas informovať.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

deti-kelti-2015-september