S deťmi za Keltmi (10. – 11. jún 2015)

Liptovské múzeum v Ružomberku pripravilo aj v tomto roku výchovno – vzdelávacie podujatie, ktoré má školskej mládeži priblížiť život obyvateľov osád pod Havránkom v dobe laténskej.

Pripravené sú ukážky remeselníckych techník spracovania vlny a hliny, tradičné prinášanie obetí v keltskej svätyni a predstavenie dobových zbraní na stredovekom hrádku. Novým prvkom v programovej ponuke každoročného podujatia je možnosť navštíviť aj sedliacku usadlosť – dvor v Bukovine, kde sa žiaci stretnú s ukážkami paličkovania, vyšívania a pletenia košíkov z recyklovaného papiera. Návšteva sedliackeho dvora v Bukovine je zahrnutá v bežnej cene programového podujatia (3 € dospelí, 2 € žiaci a študenti), možnosť platby kultúrnymi poukazmi je aj v tomto roku zachovaná.

Na programové podujatie je potrebné objednať sa vopred na kontaktnej adrese Liptovského múzea v Ružomberku. Z dôvodu vyhnutia sa kolízii viacerých skupín školskej mládeže v rovnakom čase odporúčame navštíviť vopred Archeologické múzeum v prírode NKP Liptovská Mara – Havránok a potom pokračovať do Bukoviny, nie opačne.

S reprízou podujatia počíta Liptovské múzeum v Ružomberku v septembri 2015.

deti-kelti-2015