Rybičky do okrasnej taštičky

V novom školskom roku 2016/2017  sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s novovzniknutou Cirkevnou materskou škôlkou Koráb v Liptovskom Hrádku.. Pripravili sme pre nich  zaujímavú tvorivú dielňu k téme, ktorú preberali v biblických príbehoch – Rybári ľudí . Po prvýkrát nás navštívili dňa 11.10.2016 na tvorivej dielni pod názvom „Rybičky do okrasnej taštičky“. Veríme, že sa budeme stretať na spoločných akciách  a tešíme sa na ďalšie spoločné tvorivé chvíle.