Róbert Dúbravec: Výber z výtvarného diela

Liptovské múzeum v Ružomberku Vás pozýva na výstavu Róbert Dúbravec: Výber z výtvarného diela. Výstava potrvá do 28. januára 2016.

Kurátor výstavy: PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

robert-dubravec-vystava-2015