Projekt múzea podporený mestom Liptovský Mikuláš

Liptovské múzeum v Ružomberku získalo dotáciu z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2012 pre projekt s názvom „Remeslo má zlaté dno“. Projekt sa realizuje v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši.

Prostredníctvom projektu chcú pracovníci múzea prezentovať jedinečné kultúrne dedičstvo – tradičné ľudové remeslá vytvárajúce protipól ére internetu, počítačov, mobilov a komerčnej kultúry, ktorou je veľmi zaťažená najmä mladá generácia. Chceli by prostredníctvom tohto projektu vytvoriť podmienky pre propagáciu kultúrnych tradícií a vytvárať nové interaktívne programové produkty pre školy zamerané na regionálnu výchovu.

Do spolupráce na projekte, ktorý sa realizuje v priebehu septembra až novembra, sa zapojila Stredná odborná škola polytechnická z Liptovského Mikuláša. Projekt sa stretol s kladnou odozvou vedenia školy a veríme, že aj študentov. Študenti sa zúčastňujú na workshopoch zameraných na prezentáciu tradičného spracovania ovčej vlny a na praktické ukážky (čuchranie vlny, pradenie, výroba úžitkových predmetov z ovčej vlny) a na prezentáciu modrotlače, taktiež spojenú s praktickými ukážkami tlačenia technológiou drevených foriem. Na záver projektu budú v expozičných priestoroch múzea vystavené práce účastníkov workshopov.

Výhodou projektu „Remeslo má zlaté dno“ je jeho trvalá udržateľnosť, pretože po skončení projektu bude Múzeum Čierny orol ponúkať tento program ako doplňujúcu aktivitu regionálnej výchovy pre všetky základné a stredné školy v meste Liptovský Mikuláš.

[wzslider autoplay=“true“ lightbox=“true“]