Príroda Liptova 22. 10. 2020 o 10.00 hod. Live vysielanie na facebookovej stránke Liptovského múzea v Ružomberku