Príbeh nášho múzea – Rohačka, osídlenie hradiska v dobe bronzovej