PRÍBEH NÁŠHO MÚZEA – PRÍBEH RUŽENY ANNY HOUDEKOVEJ