Príbeh nášho múzea – história Liptovského múzea počas prvých 25 rokov jeho existencie