Prednáška PhDr. Tünde Lengyelovej CSc. z cyklu Stretnutie s historiou.