Prednáška: Apríl mesiac lesov

Pozvánka na prednášku o lesoch venovanú Aprílu – mesiacu lesov pre žiakov základných a stredných škôl.

Apríl mesiac lesov 2013