Prázdninové aktivity v Liptovskom múzeu 19.2. – 23.2.2018

Názov podujatia :             OBNOVENÉ  PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY V MÚZEU
Usporiadateľ:                    Žilinský samosprávny kraj
                                         Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :             19.2.  – 23.2. 2018                     
Miesto konania:                Liptovské múzeum v Ružomberku

Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pokračuje vo svojich aktivitách pre verejnosť aj cez jarné prázdniny. Môžu sa ich zúčastniť malí škôlkári, rodičia s deťmi či žiaci základných škôl. a detských centier. Tak, ako to je v múzeu zvykom už niekoľko rokov, jeden deň bude venovaný aj podujatiu MÚZEUM PRE SENIOROV, ktoré každé prázdniny navštevujú spolu so svojimi starkými aj ich vnúčatá. Veríme, že tak tomu bude aj teraz.

Vítaný je každý,  kto má čas a chuť stráviť pár  chvíľ v múzeu, kde sa môže nielen zabaviť, ale aj naučiť sa niečo nové.