Pozývame Vás na výstavu SVET MODELÁROV

Liptovské múzeum v Ružomberku v súvislosti so sprístupnením výstavy SVET MODELÁROV (9.11. – 30.11.2013) informuje návštevnícku verejnosť, že vzhľadom na atraktívny charakter výstavy umožní záujemcom jej návštevu a prehliadku exponátov aj v čase víkendu 9. a 10.11. 2013 v dobe od 10.00 do 16.00 hodiny a to aj napriek tomu, že v danom ročnom období býva návštevnícka prevádzka múzea počas víkendových dní ukončená. V prípade veľkého záujmu bude výstava sprístupnená počas uvedených hodín aj v nasledujúcich víkendových dňoch novembra 2013 (16. a 17.11., 23. a 24.11.). Návštevnícka prevádzka počas pracovných dní zostáva nezmenená (8.00 – 16.00 hod.).

Počas víkendovej prevádzky bude prístupná len hlavná výstavná sála múzea, výška obvyklého vstupného zostáva v platnosti (1,50 € a 0,75 €).

Srdečne Vás pozývame, príďte sa pokochať krásou vystavených modelov a podporiť tak ružomberských a liptovských modelárov i múzejníkov. Od Vášho záujmu v najbližších víkendových dňoch závisí aj možnosť sprístupnenia výstavy počas nasledujúcich novembrových sobôt a nedieľ.