POTULKY PO HISTÓRII: LUDROVÁ V ČASOCH STREDOVEKU
16. – 17.6. 2020 Gotický kostol všetkých Svätých Ludrová