Poštový holub v živote človeka

Programové podujatie pre školy pri príležitosti MDD spojené s prednáškami a besedami s členmi spolku chovateľov poštových holubov a žiakmi ZŠ Kvačany, praktickými ukážkami a simuláciami vypúšťania holubov.

postovy-holub-program-2015