Poďakovanie za úrodu (tlačová správa)

Za účasti viac ako 600 návštevníkov sa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline dňa 5.10.2014 uskutočnil program Poďakovanie za úrodu. Ľudové piesne a hudba zneli hore dedinou počas slávnostného sprievodu, ktorí tvorili pozvaní hostia, 112 členov folklórnych skupín z Liptovskej Tepličky, Važca, Východnej a Závažnej Poruby i samotní návštevníci.

Na dožinkovej slávnosti boli odovzdané dožinkové vence a chlieb predsedovi Liptovskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ing. Miroslavovi Štefčekovi, predstaviteľom PD z Važca a Východnej.

Po ocenení najlepších poľnohospodárov v rámci súťaže vyhlásenej LPPK opäť zaznelo hovorené slovo, spev a tanec v podaní FS Poludnica zo Závažnej Poruby. Návštevníci sa mohli preniesť o niekoľko desaťročí späť a vychutnať si dožinkovú atmosféru tak, ako ju prežívali voľakedy na dedine obyvatelia Závažnej Poruby.

Do dvorov medzi drevenicami účastníkov podujatia lákala vôňa šajtlavy, pečených zemiakov, meteníka, cibuľového koláča a iných dobrôt, či práca pri čistení obilia, zeleniny a tlačení kapusty. V objekte vozáreň každoročne prezentujú svoju prácu Pekárne a cukrárne Včela – LIPPEK k.s. z Liptovského Mikuláša. Aj tento rok pre verejnosť pripravili krásnu výstavu ponúkajúcu bohatý sortiment koláčov, rôznych druhov chleba a iných výrobkov spojenú s ochutnávkou a predajom.

Popoludňajší program sa opäť niesol v znamení folklóru. Folklórna skupina Tepličan z Liptovskej Tepličky v pásme Rok na dedine prezentovala zvyky a obrady kalendárneho cyklu, ktoré naši predkovia i napriek ťažkej a namáhavej práci zachovávali. Záver podujatia patril Službám Božím ECAV, ktoré sa konali v kostole Panny Márie. Slávnostnú atmosféru Bohoslužieb dotváral plodmi zeme vyzdobený interiér.

Programom Poďakovanie za úrodu Liptovské múzeum v Ružomberku – Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku ukončilo letnú programovú sezónu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline.

.[wzslider autoplay=“true“]