Poďakovanie za úrodu 2016

Polia i záhrady pomaly pustnú. Dobrý gazda pozvážal z polí to čo na jar zasial zaoral. Už po stáročia, či je to roľník alebo chovateľ kráv, oviec nezabudol sa matke živiteľke poďakovať. Veď obaja žijú zo zeme, z polí, lúk, z toho čo im uštedrila príroda. Nemali by sme ani my zabúdať na to, že základom pre náš život je to, čo sa urodí zo zeme. Všetko to, čo nájdeme na našom stole, pochádza z nej a ťažkej, namáhavej práce hospodára.

Nastal čas jesene, čas kedy sa opäť stretneme v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline na slávnosti poľnohospodárov, chovateľov Liptova, na slávnosti vďaky za dary zeme. Slávnostný sprievod folklórnych skupín, odovzdávanie dožinkových vencov, ochutnávky jedál, ktoré gazdiné pripravovali k prácam na poli, tombola, spev a tanec bude znieť na chválu a poďakovanie za tohoročnú úrodu, ktoré zakončíme slávnostnými Službami Božími.

podakovanie-mld-2016