Poďakovanie za úrodu 2015

Tento rok sa zbierala úroda i v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Na neveľkom políčku v areáli múzea sa po prvý krát žalo obilie. Pšenica, jačmeň, ovos, to všetko sú obilniny, ktorými matka Zem obdarila túto po stáročia menej úrodnú pôdu posiatu kamením. Okrem obilia sa múzeum teší aj z úrody zemiakov, ľanu, fazule, hrachu, repy, či kvaky. Úroda je pozberaná a tak ako v dávnych dobách nastal čas slávnosti poďakovania sa za plody zeme.

Tieto slávnosti v minulosti mali rôznu podobu. Pre hospodárstva, na ktorých hospodáril sám gazda so svojou rodinou mali formu pohostenia pre rodinu i susedov. Veľkostatky sa však vyznačovali špecifickou formou osláv, nazývaných aj dožinky. Veľkostatkári si na žatevné práce najímali žnice a žencov z blízkeho i ďalekého okolia. Po ukončení žatvy bolo zvykom uviť z najkrajších klasov veniec, ktorý býval zdobený poľnými kvetmi a farebnými stužkami. Ten v slávnostnom sprievode so spevom dožinkových piesní priniesli do domu hospodára, ktorý im ako poďakovanie za službu pripravil pohostenie. Pohostenie malo obradový charakter v ktorom boli zakomponované potraviny z plodín urodených v danom roku. Na viacerých miestach nesmel chýbať chlieb upečený z novej múky. Dožinkový veniec v dávnych časoch symbolizoval celú úrodu, preto sa zrno z neho používalo pri sejbe v nasledujúcom roku v snahe zabezpečiť priaznivú reprodukciu úrody. Po prednesení vinšov, nesúcich sa v duchu blahopriania všetkého dobrého hospodárovi a hospodárstvu, bol veniec umiestnený na vhodné miesto, kde zotrval až do nasledujúcej žatvy.

Tí, ktorí by sa chceli ponoriť do atmosféry aká vládla počas jesenných prác na dedinách, môžu navštíviť Múzeum liptovskej dediny dňa 4. októbra 2015, kedy sa uskutoční programové podujatie s názvom Poďakovanie za úrodu. Pre všetkých, či malých či veľkých je pripravený pútavý program, v ktorom sa predstavia spevácka skupina Sliačania, folklórna skupina z Liptovského Ondreja, folklórna skupina Chabenec z Dúbravy a folklórne združenie Stráne z Važca. Okrem vystúpení približujúcich jesenné práce v dedinskom prostredí je pre tých, ktorí by chceli nadobudnúť nové vedomosti o zemiakoch pripravená odborná prednáška Súčasnosť a perspektívy v pestovaní zemiakov. Návštevníci sa môžu tešiť na výstavy a to konkrétne výstavu chleba a pečiva spojenú s ochutnávkou, výstavu poľnohospodárskych plodín a produktov poľnohospodárskych a roľníckych družstiev z Liptova, ale i výstavu sadbových zemiakov či ovocia a zeleniny. Oživené dvory, ochutnávka jedál z kapusty, zemiakov, múky, tombola to všetko na Vás čaká v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Príjmite naše pozvanie.

podakovanie-2015-mld