Pletenie z pedigu v múzeu pokračuje

Liptovské múzeum v Ružomberku počas letných prázdnin pokračuje v realizovaní tvorivých dielní pre verejnosť. Noví prihlásení záujemcovia sa počas troch hodín naučia základy pletenia a samy si vyhotovia pekný košíček. Materiál, ktorý účastníci dostanú na začiatku hodiny, je započítaný v cene tvorivej dielne. Ostatní môžu pokračovať v pokročilejšom pletení košíčkov, podnosov, váz, zvončekov… s využitím pedigu, pedigových šén, pások alebo šnúr.
Pletenie z pedigu bude v pondelok 19.8. a na utorok 27.8. 2013 v popoludňajších hodinách od 15. 00 – 18.00.
Z kapacitných dôvodov by bolo vhodné, aby sa záujemcovia o pletenie z pedigu prihlásili osobne v Liptovskom múzeu, alebo na tel. č. 0907 847 232, (044 432 2468), prípadne elektronicky na adrese kultura.lmr@gmail.com

pedig-august-2013-plagat

[wzslider autoplay=“true“ lightbox=“true“]