Pletenie z pedigu – tvorivé dielne pre verejnosť

Liptovské múzeum v Ružomberku pripravuje počas letných prázdnin rôzne tvorivé dielne pre verejnosť. Jednou z prvých bude pletenie z pedigu – 2.7. a 9.7.2013.

Prihlásení záujemcovia sa počas troch hodín naučia základy pletenia a samy si vyhotovia pekný pedigový košíček. Materiál, ktorý účastníci dostanú na začiatku hodiny je započítaný v cene tvorivej dielne.

Z kapacitných dôvodov by bolo vhodné, aby sa záujemcovia o pletenie z pedigu prihlásili osobne v Liptovskom múzeu, alebo na tel. č. 0907 847 232, (044 432 24 68), prípadne elektronicky na adrese kultura.lmr@gmail.com

td-pedig-leto-2013